Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty


 • Janowski Projekt - Acoustic Trio - koncert z okazji Dnia Matki
  Janowski Projekt - Acoustic Trio - koncert z okazji Dnia Matki

  DZIEŃ MATKI - 26 maja 2022

  Więcej
 • Muzyka w ciemności - sensoryczny koncert pianistki Kai Kosowskiej
  Muzyka w ciemności - sensoryczny koncert pianistki Kai Kosowskiej

  27 maja 2022

  Więcej
 • Cyrk Partolini zaprasza... - spektakl kabaretowy dla dzieci
  Cyrk Partolini zaprasza... - spektakl kabaretowy dla dzieci

  DZIEŃ DZIECKA - 1 czerwca 2022

  Więcej
 • Szkoła tańca - spektakl słowno-taneczny - Premiera!
  Szkoła tańca - spektakl słowno-taneczny - Premiera!

  PREMIERA - 6 czerwca 2022

  Więcej
 • 100-lecie Orkiestry Dętej KWK
  100-lecie Orkiestry Dętej KWK "Pokój"

  10 czerwca 2022

  Więcej
 • Piotr Bałtroczyk -
  Piotr Bałtroczyk - "Starość nie jest dla mięczaków" - stand-up

  11 czerwca 2022

  Więcej
 • Mateusz Socha - Ile można? - stand-up
  Mateusz Socha - Ile można? - stand-up

  22 czerwca 2022

  Więcej
 • Ankieta - słuchowisko radiowe wg tekstu Łukasza Buszmana - w ramach projektu
  Ankieta - słuchowisko radiowe wg tekstu Łukasza Buszmana - w ramach projektu "Śląski na fali"

  .

  Więcej

Legenda kolorów:

Rozrywka: koncerty, kabarety
sztuka icon
Sztuka: teatr, wystawy
Edukacja: warsztaty, projekty, dla dzieci
 
Kasa biletowa MCK

czynna od wtorku do piątku w godz. 15.00-18.00 oraz 2 godz. przed każdą biletowaną imprezą. 

Rezerwacja biletów tel. 32 248 62 40. Zapraszamy! 

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej ogłasza konkurs na projekt logotypu nowej instytucji kultury – Śląskiego Teatru Impresaryjnego im. Henryka Bisty, która powstanie z przekształcenia MCK.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej propozycji logotypu, który stanie się wizytówką nowej instytucji, jej znakiem rozpoznawczym i jednocześnie poprzez swój charakter zachęcającym do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez ŚTI.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator i cel Konkursu

1. Organizatorem konkursu na projekt logo jest Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 69, które zostanie przekształcone w Śląski Teatr Impresaryjny im. Henryka Bisty z siedzibą j.w.

2. Celem konkursu jest zaprojektowanie logotypu Śląskiego Teatru Impresaryjnego im. Henryka Bisty, który będzie głównym znakiem rozpoznawczym ŚTI i jego systemu identyfikacji.

Zasady udziału w konkursie

1. Pod pojęciem „projekt” Organizator konkursu rozumie znak graficzny / zestaw / komplet składający się z elementu głównego oraz jego pochodnych co do formy, rozmiaru i kolorystyki (wersja kolorowa, czarno-biała, opcja „pozytyw-negatyw”).

2. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do autorów indywidualnych oraz zespołów autorskich – grafików, artystów plastyków, studentów i uczniów szkół artystycznych, oraz do każdej osoby, która zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym. Osoba zgłaszająca się do konkursu musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i być osobą pełnoletnią.

3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace autorskie, które nie brały udziału w innych konkursach.

4. Konkurs trwa wg następującego harmonogramu:
a. przyjmowanie zgłoszeń i prac graficznych – od 20 kwietnia do 31 maja 2022 r.,
b. analiza zgłoszonych prac i wyłonienie laureata – od 1 do 9 czerwca 2022 r.,
c. ogłoszenie wyników – 10 czerwca 2022 r.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6. Prace opatrzone imieniem, nazwiskiem, danymi teleadresowymi i do kontaktu autora należy zgłosić w formie plików graficznych podglądowych PDF lub JPG (maksymalnie do 3 MB) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule emaila: „Konkurs – logo ŚTI”.

7. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 propozycje (zestawy) projektów.

8. Prace oceni komisja powołana przez Organizatora składająca się z pracowników MCK oraz zaproszonych gości. Skład komisji zostanie podany na stronie www MCK wraz z wynikami konkursu.

9. Dokumentem potwierdzającym rozstrzygnięcie konkursu będzie sporządzony protokół podpisany przez członków komisji konkursowej.

Uczestnicy Konkursu

1. Laureat konkursu otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto) na podstawie umowy o dzieło, w której zostanie zawarta także informacja o przeniesieniu praw autorskich na rzecz Organizatora. W przypadku, gdy autorem pracy jest więcej niż jedna osoba, wynagrodzenie zostanie podzielone w równych częściach poprzez wszystkich autorów zgłoszonego zespołu.

2. Autor (autorzy) zwycięskiej pracy zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi oryginalnych plików graficznych w formatach: tiff, eps, jpg, pdf itp. oraz plików wektorowych, przygotowanych do dalszego wykorzystania poligraficznego i komputerowego przez Organizatora.

3. Osoby biorące udział w Konkursie oświadczają, że:
a. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie potrzebnym do jego prawidłowego przeprowadzenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.);
b. zgłoszoną pracę wykonali osobiście, oraz że akceptują warunki określone w niniejszym regulaminie;
c. przekazane prace nie naruszają praw osób trzecich, w tym ich praw majątkowych i osobistych praw autorskich.

4. W zamian za wypłacone wynagrodzenie wymienione w pkt. 1, Organizator przejmuje na wyłączność prawa autorskie do projektu z możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb, a także zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji projektu z poszanowaniem oryginalnej formy.

Inne ustalenia

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłanych prac oraz do anulowania konkursu w przypadku nie wyłonienia laureata.

2. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Zapraszamy do udziału!