Od 12 do 19 stycznia 2022 - Galeria "Fryna" w MCK
"Historia Biblii" - wystawa

Wstęp wolny

To historia powstania i spisania słowa Bożego. 3500 lat historii - 1500 lat spisywania i 2000 lat tłumaczenia na języki narodowe. Nietypowa wystawa i niecodzienny rodzaj zwiedzania gdzie każdy może dotknąć eksponatów, wziąć je do ręki np. kamienne tablice z dziesięciorgiem przykazań, skóry zapisane hebrajskimi literami, papirusy z greckim tekstem. Będzie można się przekonać jak niezwykłe jest przetrwanie tych treści aż do dzisiaj. Od Qumran poprzez grecką Septuagintę, łacińską Wulgatę i drukowaną Biblię Gutenberga po wydania Erazma z Rotterdamu i Lutra aż do słowiańskich wydań np. Biblii Ostrogskiej i Biblii królowej Zofii. Całość wyeksponowana jest do dyspozycji zwiedzających w postaci współczesnych reprintów dawnych wydań. Są także oryginały z XVI i XVII wieku.

Sam pomysł wystawy zrodził się jakieś dziesięć lat temu, aby w jednym miejscu pokazać kompleksowo historię powstania Biblii — w jaki sposób i w jakiej formie Pismo Święte dotarło do naszych czasów, zanim zostało skompletowane i zamknięte w okładki. Dzisiaj w takiej właśnie postaci wstawione na nasze półki w biblioteczkach domowych czeka, aż ktoś opowie jego historię ponownie.

Wystawę ""Historia Biblii" można zwiedzać w terminach i godzinach:
- 12 stycznia 2022 - godz. 15.00, 16.00, 17.00;
- 13 stycznia 2022 - godz. od 8.00 do 18.00,
- 14 stycznia 2022 - godz. od 8.00 do 18.00,
- 15 stycznia 2002 - godz. od 9.00 do 14.00,
- 17 stycznia 2022 - godz. od 8.00 do 16.00,
- 18 stycznia 2022 - godz. od 8.00 do 18.00,
- 19 stycznia 2022 - godz. od 8.00 do 15.00.
Na Państwa czekać będą i o wystawie opowiedzą jej organizatorzy, członkowie Fundacji Areopag.

www.wystawabiblii.pl